Monday, October 02, 2006

Kära läsare...

Nu har alla mina vänner fått veta att jag börjat blogga vilket innebär att jag måste sätta igång ordentligt och skriva så jag fullföljer mitt löfte…

Men min vän/kompis/granne/bekant.., eftersom jag har två identiteter/medborgarskap, och därmed kan två språk, så kommer du att se texter skrivna på ”rena grekiska” också! Gå inte ifrån då! Bli inte besviken heller! Skrolla ner istället så får du se de svenska texterna.

Och du, strunta i små stavfel som du förmodligen kommer att se. Strunta även i de grammatiska dito. Och om ordföljden inte stämmer riktigt strunt i det också och försök att förstå sammanhanget ändå …

Fel gör man! Det enklaste och ibland mest nödvändigaste i livet är att göra fel! Föresten globaliseringens resultat är just det att korrektheten håller på att bli en bristvara!

Ha en trevlig läsning ;-)