Friday, December 15, 2006

Grumligt vatten Yunus!Människan, Muhammad Yunus, har rest ända till kyliga och moderna Skandinavien för fredspriset!
Nobel-freds-pris heter det!
Inte Nobel-osämja-pris, för osämja är exakt vad han orsakade i väsvärldens marknadsliberalism! Ja, i alla fall, här, i Sverige!

Om han nu visste vilken kalabalik som skulle urartas, inom svenskt näringsliv, med sina välmenande insatser i de fattiga länderna, skulle han aldrig någonsin velat komma hit till våra konventionella marknadsekonomier, som det heter på fackspråket!

Han skulle aldrig velat sätta sin fot här i Sverige för att sätta igång bråket mellan Mickael Treschow (ordförande i Svenskt Näringsliv), Bo Ekman (författare & företagare), Olof Ljunggren (fd vd i Svenska Dagbladet och i Svenska Arbetsgivarföreningen)mm, om löner, arvoden, styrelsearvoden, vinstdrivande business etc.

Yunus med sina filantropiska insatser och med sin tes att alla låntagare är ägare till långivande banken står i motsats till Treschows tes att svenska bolags styrelsearvoden måste höjas och anpassas till USA:s bolagsstyrelsearvoden.
Något som retar som in i…, främst de som tidigare har suttit i styrelser men inte länge!

Muhammad Yunus Grameen Bank har lyckats göra vattnet grumligt för västvärldens banker, men Jan Carlsson, före detta VD för SAS och numer riskkapitalist i olika bolag, har klokt uttalat sig och sade något som jag alltid tidigare framhävt:
Att linkande verksamheter, att låna ut med minimal ränta, kunde vi också starta här, i Sverige, med kunder främst invandrarkvinnor som vill starta egna bolag!

YEP! Tack Jan!
Kvinnor bör komma in i markanden! Och även om kvoteringen ogillats av många har kvinnas kvalifikationer ändå uppmärksammats!
Inte i västvärlden, tyvärr, utan där kvinna anses mest underlägsen!
I Bangladesh!

Jag prisar Yunus inte endast för sitt bankkoncept utan mest för att han såg kvinnas multikvalifikationer och styrkan!

Amen ;-)

(Glöm inte att klicka på RSS-symbolen för att prenumerera på min blogg)