Monday, December 11, 2006

Ellen om Pinochet!


Jag hade inte i tankarna att skriva om Pinochet men Ellen Törnberg, min sons flickvän, hade det! Så, hon fick göra det!

(I bilden: Chiles mest populära sångare och poeter- Victor Jara- också mördad)

Ingen rättvisa för De tokiga Mödrarna.

Chile är ett kluvet land idag.
Medan stora massor tog till gatan för att fira ex-diktatorn Agusto Pinochets död sörjde man den gamle generalensbortgång i andra delar av städerna.

Men Chile har varit ett kluvet land på gund av samme gamle man länge.
Av våra chilenska vänner i Sverige har vi hört berättelserna om flykt undan tortyr och mord. Om släktingar som "försvunnit" och om vanliga familjer som drivits in i fattigdom och blivit utblottade.

Pinochets fanclub torde då inte vara speciellt full, men bland de chilenare som tjänade på Pinochets reformer är han fortfarande en landsfader och hans bortgång en stor sorg.

Augusto Pinochet tillsattes som överbefälhavare i Chile av Salvador Allendes demokratiskt valda vänsterregering år 1973.
Men han var ingen trogen följeslagare till den man som gett honom chansen.

Bara dagar efter sitt utnämnande tog Pinochet och hans militärjunta över makten i en blodigstatskupp och president Salvador Allende mördades.
Pinochet upprättade en stenhård politisk diktatur med en nyliberal ekonomisk politik som utformades med hjälp av unga amerikanska ekonomer som fick sin chans att "exprimentera" med marknadspolitiska teorier på Chiles ekonomi och dess befolkning.

Många marknadsliberaler kallar Pinochets politik "Det Chilenska Miraklet" pg.a. att exporten fick ett uppsving.
Men många ekonomer menar att ett uppsving som skulle kommit stadigare och till ett lägre pris utan Pinochets inblandning.
För konsekvenserna av de taffligt utförda reformerna var förödande.

Den chilenska medelklassen blev fattig och de redan fattiga ännu fattigare.
Vinnarna var affärsmännen som än idag njuter frukterna från åren under Pinochet.
Vi måste kanske omdefiniera "mirakel"?

Under Pinochets styre skedde omfattande och blodiga utrensningar av politiska motståndare. Mörkertalet är stort, än idag vet man inte hur många som mördades.
Tusentals är klart, och ännu fler "försvann".

Ni har kanske hört om "Las Mujeres Locas"- De tokiga mödrarna?
En grupp mammor som kämpat för att Pinochet ska åtalas för mord på deras söner och döttrar som försvunnit och vars kroppar aldrig återfunnits.

Dom har rest världen runt, och med sina klagorop, sin önskan om avslut och sin sorg påmint oss om vad som hänt deras land och deras barn. "
Snälla Pinochet, berätta för oss var våra barn finns så vi kan begrava dom!"
Från Pinochets palats har man mötts med tystnad.

De sista åren av sitt liv var Pinochet indragen i en rad rättsprocesser för brott mot de mänskliga rättigheterna, rättegångar han alltid lyckades bli "allvarligt sjuk" precis innan men lika mirakulöst tillfrisknade ifrån så fort hoten om rättegång avlägsnades.

Diktatorns offer finns över hela världen, tvingade att fly sitt eget land, lämna sina egna familjer, för att bli främlingar någon annanstans.

Pinochets död innebär ingen rättvisa för dem eller för De tokiga mödrarna; mannen som mördade deras barn har ju fortfarande inte dömts. Inte heller bett om ursäkt eller gett dem de svar de fortsatt leva för att få.

Den mannen levde sina sista år i bekvämligheten av sitt eget hem.
Men nu harAugusto Pinochet någon att svara för som troligtvis är till och med mer skrämmande än mammor i outsäglig sorg över sina barn.

Lycka till Pinochet.