Wednesday, February 21, 2007

Mutor, bonus eller arvode i Gripen?


Jag skulle inte vilja vara i någon av Wallenbergarnas skor efter SVT:s dokumentärfilm igår, även efter SvD:s text.
Faktumet att det betalas ut ”mutor” för att Jas Gripen ska säljas kan man i och för sig tolka på många andra sätt, också…

I försäljningsarbete betalas stora pengar ut!
Försäljaren själv eller agenten, som man också kallas, får oftast inte trygg månadslön utan bara lever på provisionen och sånt vet man ingenting om, om man själv inte har varit en försäljare!
Eller producent/tillverkare!
Försäljaryrket är, förresten, en bristvara i Sverige... men det är en annan femma!

Därför är det svårt, för många, att förstå sig på försäljningsprocessen eller att inse vikten av att sälja!

Jag skulle däremot föredra att säga att ordet ”mutor” är många gånger synonymt till ordet ”provision”. Vill man ha negativt tonfall kallar man sånt för mutor och vill man ha positivt kallar man det för provision!
Och att utan sådana ersättningar/provisioner är det över huvudtaget
omöjligt att sälja några produkter!
I synnerhet inte produkter i miljardklass som konkurrerar internationellt och som trots det måste säljas. Och som dessutom sysselsätter många aktörer i olika länder och världsdelar.

För mig förefaller snarare frågan om varför man ska över huvudtaget tillverka produkter som Jas Gripen, och inte varför man betalar för att få dem sålda!
Har de tillverkats så måste de självklart säljas också!
Det vore en omfattande katastrof för landet annars!
Vore jag en Wallenberg skulle jag ta en tankeställare om jag skulle fortsätta att tillverka dem!

intressant.se