Wednesday, February 28, 2007

Internationella skickliga agenter skapar behovet…


Efter DN:s artikel och SVT:s dokumentär som vare sig vi vill eller ej påminner oss om Gripen- oegentligheter började jag tänka ur ett annat perspektiv…

Jag är nämligen inte förvånad eller överraskad över de stora summorna som betalas ut oavsett om det handlar om provision, mutor eller korruption.
Jag vet att konkurrensen är hårt, inom alla branscher och produkter, och att det på något sätt kostar att sälja produkter…

Men vad jag reagerar starkt på är att i fallet med Tjeckien handlar det inte om försäljning av Gripen utan om leasing. Och att det är en affär mellan stater där det inte bör behövas mellanhänder.

Och då förefaller frågan varför svenskarna, både Saabs och statens stabbar, ”luras” av typer som grevar och lobbyister samt av internationella agenter och, mestadels, offshore bolag som BAE, Valurex International…till att köpa deras mellanhandstjänster!

För mig verkar dessa aktörers kraftfulla internationella inflyttande samt deras otroliga skicklighet på att sälja sina tjänster början till att behovet av vapenindustri över huvudtaget finns! Och följaktligen att krig över huvudtaget förs!

Och oavsett vad Jan Jonsson, försvarsmaktens insatschef, säger här tänker jag på ordspråket: när Muhammad inte gick till bergen gick bergen till Muhammad. I det här fallet är Muhammad Afghanistan och bergen Saab

Att Saab verkar ha överproduktion av Gripen vilket innebär att de måste säljas, oavsett metoder, är klart de starka internationella aktörernas inflytande det beror på…

Det skulle inte förvåna mig om de ha sålt sina tjänster innan produktionen ens började!

intressant.se