Tuesday, September 19, 2006

Kategorisnacket här igen!


När jag, år 2002, ville ge ut min bok, och pratade med bokförlag i Grekland, frågade de vilken kategori boken skulle placeras i.
”Ingen aning”, svarade jag helt förvirrad. Vad då kategori!
Vad innebär det? Och var ska jag hitta en sådan?

Den var en dagbok men inte en riktig sådan. En självbiografi men inte exakt sådan. En filosofisk bok fast inte vetenskapligt sådan. En psykologisk bok men författaren saknade psykologiklingande titel. Vad i helsike är det för bok…undrade de, och även jag, för boken skrevs helt oanades och oplanerat! Och därmed saknade den de grundläggande strukturerna som bokförlag är vana vid!

”Den är så förbaskat bra men vi kan inte placera den under en kategori” sade de på ett par bokförlag. Och när boken gavs ut av en smart-djävel som såg den goda potentialen såldes den ut inom bara ett par månader!

Idag pratar jag med tv-programproducenter och tv-kanaler om min idé, om en serie av tv-program, och de frågar mig samma sak! Vinken kategori ska serien placeras i? Är det underhåll, är det kultur, är det samhället…?
Och jag har fortfarande ingen aning om vilken kategori jag är placerad i.

Det är nämningen så att i allt jag kreerar finns jag själv! Min egen själ är med där och när de kräver en kategori för mina kreationer kräver de samtidigt att jag också borde placeras under en ”förbaskad” kategori. Under en skit fack! Och jag saknar fortfarande en sådan! Tor inte heller jag vill ha en... Amen!