Wednesday, March 07, 2007

Vad nytt nu då?


Självklart ska män föreslå män! Vad är det som är märkvärdigt med det?
Dessutom blir det uttråkande att få läsa om detta dag in och dag ut… som om att det skulle medföra en skillnad!

Vad är det för nytt som Catarina af Sandeberg har kommit med, med sin utredning?
Eller Pernilla Petrelius Karlberg och Sven Erik Sjöstrand med sina studier?

Vet inte vi att styrelsesfärens aktörer lever en i liten och sluten värld bestående av få invånare? Vilket förklarar varför samma ansikten sitter i flera bolagsstyrelser?
Vilket, i sin tur, gör att Christer Gardell saknar förtroende för de som sitter i sju – åtta sådana…

Det gör jag med, förresten!
Hur hinner de med allt jobb, undrade jag, men när jag läste mer om filosofin och attityden i svenska styrelser insåg jag att det är arvoden och bonusen som lockar och inte själva engagemanget! Vilket följaktligen förklarar varför styrelserna är gubbiga, slöa, tråkiga, slentriana…!

Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara! Tyvärr!
Inte för att jag själv gillar det… men jag förväntar mig inte heller att valberedningarna ska rekrytera folk som tex. jag!
Som egentligen är den mest oberoende och den med bredast perspektiv och kompetens eftersom jag kommer från olika världsdelar och branscher samt via andra hierarkitrappor som traditionella bolagsaktörer gör!

Någonting som kanske bör ifrågasättas är:
Varför har valberedningen/nomineringen fått så stor betydelse när den, i själva verket, är den sittande styrelsens administrationsorgan inför bolagsstämmans förberedelser!
Eftersom det är den sittande styrelsen som ändå föreslår valberedningen hur den kommande styrelsesammansättningen ska se ut!

Att Jan Stenbeck saknade valberedning i sina bolags styrelser, enligt dottern Christina hos Adaktusson på TV8 häromdagen, bekräftar att dessa är kanske en överskattad och mindre behövande ”mellanorgan”…


intressant.se