Saturday, March 03, 2007

Beskattningsbefrielsens konsekvenser...


Guvernören i Brasilien, Sergio Cabral, vill legalisera narkotikan, läser jag här!
Jag förväntas säkert att bli rasande. Ilsken som satan!
Inte ska han komma med sina kontroversiella förslag när vi vet hur många människoliv går bort på grund av dessa produkter…och hur mycket misär användaren utsätter sin omgivning i, innan han dör!

Dessvärre är inte bara användarna som mister sina liv!
Alla som över huvudtaget sysslar med narkotikahandeln riskerar en alltför tidig avslutning av sina liv!

I en illegal undervärld, där vapen- och narkotikahandel går hand i hand, stiftas egna lagar. Var och en följer sin egen och traditionella sådana gäller inte!
Tyvärr är de flesta människor oanade och känner bara till att narkotikan ledder till att en narkoman dör av en överdos!
Vilket innebär att de aldrig kommer att gå med på en eventuell legalisering...

Själv vet jag att en genomgripande förändring måste ske - inte bara i nationell utan i internationell nivå!
Om denna förändring heter legalisering vet jag inte exakt!

Jag vet dock att efterfrågan är så omfattande att det nu är alldeles för sent och lönlöst att förbjuda produkterna!
Att marknaden sysselsätter och försörjer miljontals individer både de ”kriminella” handlarna och de ”omedvetna” odlarna i tex. Afghanistan.
Att narkotikahandelns ”beskattningsbefrielser” har sina konsekvenser… men att vi borde sluta tolerera det…

intressant.se